PEMBUDAYAAN INTEGRITI JAKOA BIL. 7/2017 : KETIDAKPATUHAN WAKTU BEKERJA

Unit Integriti JAKOA ingin berkongsi artikel tentang  KETIDAKPATUHAN WAKTU BEKERJA  pegawai dan kakitangan JAKOA; perkara ini telah dibangkitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU) JAKOA Bil. 1/2017 yang diadakan pada 12 Januari 2017 (Khamis).

Artikel telah disiaraya kepada warga JAKOA melalui emel rujukan JAKOA/A1.430 JLD.5 (44) pada 13.2.2017

-Dari meja Integriti JAKOA-

About the Author