haze.png
cloud_1.png
cloud_2.png
plane_2.png
plane_1_mod.png
Incredibly Clean
and Amazingly Multifunctional
Fully Responsive Template!
pc.png
logo.png
x.png
PREMIUM HTML5 TEMPLATE
Here is Everything to Make
You Enjoy Your Life
Just Feel It!
device_horizontal.png
device_vertical.png
Working by Reading Your Minds,
and Releasing Your Imagination
Feeling Your Emotions
The Smartest and Powerful
Mega Slider
frame.png
You Can Add Any Video
To Your Slides
So Simple!
testing
slide-2.jpg

Dasar Keselamatan

Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang

  1. Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.
  2. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  3. Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  4. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman portal CISM merupakan tanggungjawab wakil organisasi masing-masing
  5. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman portal CISM atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Portal CISM.
  6. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman portal CISM adalah dilarang.
  7. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.