Public Sector Signatories: 192

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Felda Land Development Authority (FELDA) Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd. (MRT) Lembaga Tabung Haji (Lembaga TH)
Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) (MATRADE) Malaysia Productivity Corporation (MPC) (MPC) SME Corp. Malaysia (SME Corp.) Universiti Sains Malaysia (USM)
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)
Majlis Daerah Yan (MD Yan) Perbadanan Stadium-Stadium Negeri Kedah (Stadium Kedah) Majlis Daerah Sik (MDS) (MDS) Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan (PPLRNK)
Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) PEMANDU Corporation (PEMANDU) Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) Yayasan Islam Kelantan (YIK)

Pages